Rezultate asteptate

 • 1 studiu de utilizare a terenului
 • 6 studii după cartografierea speciilor și habitatelor de importanță comunitar
 • 1 plan de managemen
 • 50 de planuri de management simplificate diseminat
 • 1 pagina we
 • 3 întâlniri cu factorii interesaț
 • 12 prezentări în școlile din Bixad și Turi
 • 5 planuri de lecți
 • 6300 pliante tipărit
 • 400 de broșuri de informații tipărit
 • 300 de postere tipărit
 • 100 de calendare de perete tipărit
 • 50 documente cu bune practic
 • 3 panouri informative