Conştientizare

Excursii pentru elevi în aria protejată Ciomad-Balvanyos

În cadrul proiectului „Implementarea unor măsuri de management conservativ în situl Ciomad-Balvanyos„ în octombrie au fost organizate 2 excursii pentru elevi în situl Ciomad-Balvanyos. La cele 2 activităţi au participat câte 15 elevi din şcolile localităţilor Bixad și Turia. Esenţa programului a fost punerea în practică a educației teoretice dobândite în cadrul activităţilor educaţionale organizate în şcoli, astfel elevii au avut posibilitatea să învaţă despre valorile protejate ale sitului în mod direct, în natură.