PROIECT POIM

Proiect POIM cod MySMIS 119415

Despre proiect

Titlul proiectului: Implementarea unor măsuri de management conservativ în situl Ciomad-Balvanyos

Cod proiect: SMIS 119415

În data de 19.12.2019 a fost semnat contractul de finanţare al proiectului sus menţionat între Beneficiarul Asociaţia Vinca Minor şi Ministerul Fondurilor Europene.

Beneficiar: Asociaţia Vinca Minor

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu Axa 4, OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Aria vizată de proiect este situl de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, cu o suprafaţă de 5976.6 ha.

Durata contractului: 01.11.2019 – 31.10.2021

Valoarea totală a proiectului: 2.318.123,15 lei, din care valoarea eligibilă este 2.294.223,15 lei.

Valoarea cofinanţării UE: 1.950.089,67 lei.