Progresul proiectului

În perioada februarie – august 2020 au fost finalizate achizițiile publice prin SEAP și au fost contractate firme pentru implementarea activităților prevăzute în proiect. În total au fost încheiate 17 contracte, printre care 12 contracte de servicii, 4 contracte de furnizare și 1 contract de lucrări.

În primul semestru mai multe activități ale proiectului au fost inițiate, astfel:

  • în cadrul CONȘTIENTIZĂRII a fost organizată conferința de deschidere a proiectului și au apărut primele comunicate și știri de presă. De asemenea, în toamna anului 2020 au fost organizate 2 excursii pe teren pentru elevii școlilor din Bixad și Turia.
  • în cadrul elaborării PAGINII WEB a fost actualizată pagina web csomad-balvanyos.ro.
  • în cadrul CURSURILOR DE INSTRUIRE a fost organizat Curs de organizare instituțională (https://csomad-balvanyos.ro/ro/2020/10/02/curs-de-organizare-institutionala/), respectiv în luna decembrie 2020 cursul de management de proiect în arii protejate.
  • în cadrul realizării FILMULUI DOCUMENTAR DESPRE SIT a fost realizat scenariul filmului și au fost predate deja primele filmări din teren
  • în cadrul ACTUALIZĂRII BAZEI DE DATE ȘI CREĂRII UNUI SOFT a fost predat versiunea a softului/aplicației, denumită Ranger App.
  • în cadrul MONITORIZĂRII SPECIILOR ȘI HABITATELOR s-a realizat monitorizarea habitatelor și a speciilor Ligularia sibirica și Pholidoptera transsylvanica
  • în cadrul IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE sunt în desfășurare mai multe activități, printre care identificare arborilor bătrâni, analiza turbăriilor, identificarea zonelor pășunate etc.
  • în cadrul de AMENAJARE A TRASEELOR ȘI LOCURILOR DE ODIHNĂ în luna noiembrie am terminat amenajarea a trei locuri de odinhă în aria protejată. Mai multe informații: https://csomad-balvanyos.ro/ro/2020/12/04/amenajare-locuri-de-odihna-in-balvanyos/
  • în cadrul LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII s-a început construcția gardului protector și a podețului planificat în turbărie. Dacă nu vor fi probleme neprevăzute, lucrarea ar putea fi recepționată în cursul lunii martie.