Situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

Situl Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037) este Sit de Importanță Comunitară (SCI), aparținând rețelei Natura 2000, rețea coerentă ecologică europeană, care prin protejarea habitatelor, faunei sălbatice și speciilor de floră de importanță comunitară asigură conservarea biodiversității și contribuie la menținerea  stărilor de conservare favorabilă  sau la restabilirea acestora.  

Aria protejată Ciomad-Balvanyos are o suprafață de 5976,6 ha și se află pe teritoriul administrativ al comunelor Bixad şi Turia, fiind situată în partea central-nordică a judeţului Covasna, în partea de nord a Munţii Bodocului respectiv în partea de sud a Munţii Harghitei. La nord se învecinează cu situl Natura 2000 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana (ROSCI0248), iar la vest se suprapune pe o suprafaţă de 1805,32 ha cu situl de Protecție Specială Avifaunistică Munţii Bodoc-Baraolt (ROSPA0082).

Masivul Ciomad-Puturosu constituie cea mai tânără formaţiune vulcanică a Munţilor Harghita. Altitudinea medie este de 914 m, altitudinea minimă de 641 m, iar altitudinea maximă este de 1244 m, relieful fiind caracterizat de o energie de relief mare, cu variaţii semnificative a înclinării versanţilor, cu grote şi peşteri. Este o zonă vulcanică, caracterizată de fenomene postvulcanice precum mofete sulfuroase şi cu bioxid de carbon, grote şi peşteri de diferite mărimi, izvoare cu apă minerală, din care nici una nu seamănă cu cealaltă din punctul de vedere al conţinutului de minerale, la gust sau la miros.

Situl se încadrează în regiunea biogeografică alpină şi continentală. Speciile care participă în alcătuirea stratului vegetal sunt în majoritate specii cu răspândire montană. Vegetaţia sitului este alcătuită din: pajişti naturale, păduri de foioase, păduri de conifere, păduri de amestec şi păduri în tranziţie. Depinzând de prezenţa apei, întâlnim mlaştini oligotrofe şi eutrofe.