Scopul proiectului şi activităţi planificate

Obiectivul general al proiectului este asigurarea protecției adecvate a sitului Natura 2000 Csomad-Balvanyos, conservarea speciilor și habitatelor de importanță comunitară.

Obiective specifice: informarea publicului şi conştientizarea continuă a locuitorilor din localităţile învecinate sitului, educaţia ecologică a elevilor din zona sitului şi din tot judeţul Covasna.

În vederea atingerii scopurilor au fost planificate următoarele activităţi:

  • A) Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Ciuomad-Balvanyos (elaborare studiilor de fundamentare şi a cartărilor necesare)
Denumire activitateCod activitate
Elaborare studiilor de fundamentare şi a cartărilor necesareA.1
Studiu de utilizare a terenuluiA.1.1.
Cartarea habitatelor forestiere de importanță comunitarăA.1.2.
Studiu despre flora sitului Ciomad-Balvanyos A.1.3.
Studiu despre carnivorele mari din situl Ciomad-BalvanyosA.1.4.
Studiu despre liliecii din situl Ciomad-BalvanyosA.1.5.
Studiu despre speciile de păsări din situl Ciomad-BalvanyosA.1.6.
Studiu despre speciile de amfibieni din situl Ciomad-BalvanyosA.1.7.
Elaborarea planului de managementA.2.

E) Informarea şi conştientizarea grupurilor ţintă şi a factorilor interesaţi

Realizarea paginii de web a situluiE.1.
Educaţie ecologică în şcolile din jurul situluiE.2.
Organizarea unor proiecţii în şcolile din jurul situluiE.2.1.
Elaborarea unor planuri de lecții în temă ecologică pentru școlile din jurul situluiE.2.2.
Tájékoztató gyűlés az elért eredmények és a tapasztalatok megosztása céljából Organizarea unor şedinţe pentru diseminarea rezultatelor și experiențelor dobânditeE.3.
Amplasarea unor panouri informativeE.4.
InformareMP.3.