Rezultate aşteptate

 • 1 gard protector de 350 m cu podeţ de 30 m în turbăria din Torjafürdő
 • 23 panouri de avertizare amplasate în sit
 • 1 soft pentru gestionarea bazei de date a administratorului ariei protejate
 • 1 bază de date despre arbori bătrâni, arbori indigeni
 • 1 studiu despre habitatele de turbării
 • 1 studiu privind tendinţa speciilor invazive în sit
 • 3 puncte de colectare închise a deşeurilor
 • 6 rapoarte de monitorizare privind habitatele şi speciile de interes comunitar
 • 1 traseu turistic amenajat cu panouri, indicatoare, bănci, scări, balustrade
 • 3 locuri de odihnă amenajate cu mese, bănci, locuri pentru foc
 • 24 activităţi de educaţie ecologică în şcolile din Bixad si Turia
 • 6 activităţi de educaţie ecologica pe traseele tematice din sit
 • 1 film documentar despre sit
 • 2 forumuri organizate pentru consultarea localnicilor
 • 1 pagina de web actualizată
 • 4 comunicate de presă
 • 2 conferinţe de presă
 • 4 cursuri de instruire pentru administratorul ariei protejate
 • 1 set de echipamente penru administratorul ariei protejate