Rezultate asteptate

1 punte suspendată
500 de vizitatori
12 rapoarte de monitorizare
5 habitate monitorizate
11 specii monitorizate
4 campanii și expoziții de educație ecologică în școli
2 albume foto
8 vizite tematice pe teren pentru elevi
Materiale promoționale: 200 de tricouri, 400 de pixuri, 200 ecusoane, 200 de mascote
320 de studenți conștientizaţi
3 panouri informative actualizate
3 touch screenuri amplasate
5 filme scurte realizate
1000 de persoane conștientizate
1 întâlnire cu factorii interesaţi despre planul de management
100 caiete de notiţe
1 şedință informativă pentru diseminarea rezultatelor și experiențelor dobândite;
1000 de pliante despre rezultatele și experiențele proiectului
50 de persoane informate despre rezultatele proiectului
4 articole de presă
2 conferințe de presă
5 cursuri de instruire pentru membrii custodiei
4 persoane instruite
1 set de echipamente achiziţionate pentru membrii custodiei