Echipa de proiect

Pentru implementarea proiectului a fost înființată unitatea de implementare a proiectului (UIP), cu următoarea componenţă:

Manager proiect (MP)

Responsabil financiar( RF)

Responsabil achiziţii (RA)

Responsabil tehnic (RT)

Rolul RF:contabilitate și management financiar proiectului, efectuare plăţi către contractori,întocmire rapoarte contabile și financiare;

Rolul RA:întocmire plan de achiziţii,previzionare necesar de achiziţii,coordonare derulare proces de achiziţii al contractelor dedicate proiectului,centralizare achiziţii,monitorizare contracte,arhivare documente,rapoarte progres;

Rolul RT managementul aspectelor legate de supervizare și monitorizare contracte,colaborare cu reprezentanţii contractorilor;