Obiective şi activităţi

Obiectivul general

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos prin implementarea unor măsuri de management din Planul de management al sitului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea unor măsuri active de conservare în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyosş monitorizarea speciilor şi habitatelor din sit

2. Dezvoltarea unei infrastructuri de vizitare adecvate în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

3. Creşterea nivelului de acceptare al ariei protejate Ciomad-Balvanyos, prin activităţi de conştientizare şi informare pentru factori interesaţi, în favoarea conservării biodiversităţii

4. Întărirea capacităţii Custodiei Ciomad-Balvanyos pentru gestionarea sitului Ciomad-Balvanyos

Activităţi prevăzute pentru realizarea obiectivelor

Activitatea B.1. Implementarea unor măsuri active de conservare în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos – înglobează subactivităţi, care vizează implementarea unor măsuri de conservare active în situl Ciomad-Balvanyos. Măsurile de conservare active selectate din Planul de management al sitului sunt cele mai actuale şi importante în vederea menţinerii stării de conservare favorabile ale ariei protejate. Subactivităţile prezentate sunt corelate cu problemele prezentate în secţiunea Justificare. Fiecare subactivitate are rezultate identificate şi indicatori de realizare.

Activitatea B.2. Monitorizarea speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din situl Ciomad-Balvanyos – însumează monitorizarea tuturor speciilor şi habitatelor de interes comunitar de pe fişa standard al ariei protejate. Subactivităţile de monitorizare se adresează problemelor prezentate în secţiunea Justificare, şi vor rezulta în mod direct rapoarte de monitorizare, respectiv indicatori de realizare.

Activitatea B.3. Realizarea unor elemente ale infrastructurii de vizitare în situl Ciomad-Balvanyos – este compusă din 2 subactivităţi, care vizează dezvoltarea infrastructurii de vizitare în aria protejată. Aceste subactivităţi vor avea ca rezultat direct amenajarea unor trasee turistice şi a unor zone de odihnă/popas în sit. Activităţile sunt corelate cu problemele prezentate în secţiunea Justificare.

Activitatea B.4. Activităţi de informare şi conştientizare pentru grupurile ţintă – este compusă din subactivităţi, prin care vor fi elaborate şi organizate programe de educaţie ecologică în şcolile şi grădiniţele din localităţile învecinate sitului şi în sit, organizarea Zilei Muntelui Puturosu, activităţi de informare a factorilor interesaţi şi a publicului larg, film documentar pentru prezentarea ariei protejate, publicitate despre proiect. Subactivităţile pot fi corelate cu problemele prezentate în secţiunea Justificare. Activităţile vor avea rezultate bine definite, precum şi indicatori de realizare.

Activitatea B.5. Activităţi de instruire şi întărire a capacităţii de administrare a custodiei sitului Ciomad-Balvanyos – este alcătuită din mai multe subactivităţi, care vor ajuta întărirea capacităţii custodelui, în vederea asigurării unui management optim pentru aria protejată. Astfel membrii custodiei vor participa la cursuri de instrurie, vor fi achiziţionate echipamente de teren şi IT pentru birou. Subactivităţile se adresează unor probleme prezentate în secţiunea Justificare.

Activitatea B.6. Activităţi de management al proiectului – este alcatuită din managementul şi auditul proiectului sş va avea ca rezultat un proiect implementat cu succes şi 2 rapoarte de audit elaborate.