Scopul proiectului

Obiectivul general: Asigurarea unei protecții adecvate a sitului Ciomad-Balvanyos în scopul conservării habitatelor, speciilor de floră si faună de importanță comunitară.

Obiective specifice:

1. Implementarea planului de management al sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos și monitorizarea speciilor și habitatelor din sit.

2. Îmbunătățirea gradului de informare si constientizare a localnicilor precum si a factorilor interesați și publicului larg, dezvoltarea continuu a educației ecologice a elevilor din localitățiile din jurul sitului.

3. Creșterea capacității Custodiei Ciomad-Balvanyos pentru gestionarea sitului Ciomad-Balvanyos.


Activități planificate pentru atingerea obiectivelor:


B. Dezvoltarea infrastructurii de vizitare a sitului
B.1 Montare punte suspendată în habitatul Tinovul Răbufnitoarea
C. Activităţi pentru asigurarea conservării habitatelor de interes comunitar
C.1 Monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar al sitului

 C.1.1 Monitorizarea habitatelor de interes comunitar
 C.1.2 Monitorizarea speciei Ligularia sibirica
 C.1.3 Monitorizarea speciilor de carnivore mari
 C.1.4 Monitorizarea speciilor de lilieci
 C.1.5 Monitorizarea speciilor de amfibieni
 C.1.6 Monitorizarea speciei Pholidoptera transsylvanica

E. Informarea şi conştientizarea factorilor interesaţi şi locuitorilor din jurul sitului

 E.1 Creșterea gradului de conștientizare al elevilor privind managementul durabil al sitului Ciomad-Balvanyos;
 E.1.1 Organizarea unor activităţi de educaţie ecologică pentru elevi din şcolile învecinate sitului
 E.1.2 Vizite tematice pe teren pentru şcolari
 E.2 Actualizare panouri informative
 E.3 Amplasare a 3 soft-touch-screen-uri în sit cu prezentarea informației despre aria protejată Ciomad-Balvanyos;
 E.4 Elaborare filme scurte despre specii și habitate
 E.5 Ședință pentru facilitarea implementării recomandărilor din planurile de management și a proiectului;
 E.6 Ședință informativă pentru diseminarea rezultatelor și experiențelor dobândite;
 E.7 Informare şi conştientizare
F. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a custodelui ariei protejate
 F.1 Participare la cursuri de instruire a membrilor echipei UIP
 F.2 Achiziţionarea de echipamente de teren şi de IT