Projekt eredmények

A projekt legfontosabb eredményei:

 • 1 területhasználati szaktanulmány,
 • 6 szaktanulmány a terület kiemelt jelentőségű élőhelyei és fajai feltérképezése céljából,
 • 1 kezelési terv kidolgozása,
 • 50 egyszerűsített kezelési terv terjesztés céljából,
 • 1 működő internetes honlap,
 • 3 tájékoztató gyűlés,
 • 12 vetített előadás a Sepsibükszádi és Torjai iskolák diákjainak,
 • 5 lecketerv,
 • 6300 nyomtatott szórólap,
 • 400 nyomtatott tájékoztató füzet,
 • 300 nyomtatott poszter,
 • 100 nyomtatott falinaptár,
 • 50 jelentés a tájékoztató gyűlés során terjesztés céljából,
 • 50 „jó-gyakorlat” dokumentáció terjesztés céljából,
 • 3 felállított információs tábla
 • 1000 honlapon keresztül érkezett feed-back, vélemény a nagyközönségtól
 • 100, a tájékoztatási gyűlésen kapott feed-back, vélemény az érintett felektől
 • 95% – a a diákoknak megfelelt a lecketervek leadása utáni tudásfelmérő kiértékelésen
 • 1 kezelési tervvel rendelkező Natura 2000 terület Kovászna megyében