Rezultate așteptate

 • 1 studiu științific privind evaluarea mediului abiotic al sitului şi a modului de utilizare a terenurilor în sit
 • 1 studiu științific privind habitatele forestiere de interes comunitar din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
 • 1 studiu științific privind populaţia de carnivore mari din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
 • 1 studiu științific privind populația de lilieci din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
 • 1 studiu științific privind populația de amfibieni din situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
 • 1 studiu socio-economic în raza sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula
 • 6 dezbateri publice privind elaborarea planului de management
 • 1 plan de management elaborat
 • 32 activități de educație ecologică organizate în școlile învecinate sitului
 • 8 activități de educaţie ecologică organizate pe teren în situl Oituz-Ojdula
 • 1 film documentar despre sit
 • 1 pagină de web funcţională a sitului
 • 3 întâlniri în cadrul campaniei de informare pentru diseminare rezultatelor
 • 4 comunicate de presă
 • 2 conferințe de presă
 • 4 cursuri de instruire pentru 3 membri ai echipei de custode
 • 1 set de echipamente pentru Custodie