Prezentarea Asociaţiei Vinca Minor

Asociaţia Vinca Minor a luat fiinţă în 2005 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitical, caritativă, având scopul de a promova dezvoltarea durabilă la nivel regional, naţional şi internaţional, protecţia mediului înconjurător şi educaţia eco-civilă a populaţiei.

Principalele atuuri ale asociaţiei:

Administrarea ariilor naturale protejate, protejarea și conservarea biodiversității

În perioada 2010-2018 Asociaţia Vinca Minor a fost custodele ariei protejate ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, astfel are o experienţă de 8 ani în administrarea şi managementul ariilor protejate. Din 2017 Asociaţia este partenerul Ocolului Silvic Privat Breţcu într-un proiect POIM, care vizează situl Natura 2000 Oituz-Ojdula.

Elaborarea şi implementarea proiectelor

În ultimii 10 ani Asociaţia a elaborat şi a implementat peste 40 de proiecte, printre care 2 proiecte PosMediu, prin care Vinca Minor a elaborat Planul de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi a atras fonduri în valoare de peste 660000 euro în favoarea naturii. Asociaţia este formată dintr-o echipă de specialişti, care au experienţa necesară pentru elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri UE.

Educație ecologică și evenimente de conștientizare

Organizația promovează învăţământul, cercetările ştiinţifice şi standardele menite să îmbunătăţească calitatea mediului, sprijină şi popularizează ecoturismul şi păstrarea tradiţiilor în rândul copiilor şi a tinerilor. În ultimii 10 ani Asociația a organizat peste 210 de evenimente de conștientizare și educație ecologică cu peste 11500 participanți. Au fost organizate programe de educației ecologice în școlile din județele Covasna și Harghita, videoproiecții, caravane de informare și conștientizare, serie de expoziții itinerante despre protecția naturii, vizite tematice în arii protejate Natura 2000 pentru elevi, tabere Junior Ranger, întâlniri cu factorii interesaţi. De asemeneaAsociaţiaa realizat materiale promoționale despre natură (pliante, broşuri, albume foto, postere).

Colaborare cu părţi terţe, parteneriate

De-a lungul celor 14 ani de existenţă, Asociaţia Vinca Minor a colaborat cu alte organizaţii non guvernamentale, universităţi, şcoli, firme, autorităţi de mediu, ocoale silvice, consilii locale, experţi şi altele asemenea. Partenerii şi colaboratorii pot veni în sprijinul Asociaţiei în cadrul implementării proiectelor.

Prezentarea pe larg a activităţilor poate fi consultată în Anuarul Asociaţiei, anexată la documentaţia de completare a dosarului de propunere de parteneriat.