Vinca Minor Egyesület ismertetése

Rövid ismertető

A Vinca Minor Egyesület 2005-ben jött létre, mint nonprofit, nem kormányzati szervezet. Az egyesület fő célkitűzései a természet és környezet védelme, a lakosság ökológiai nevelése, a fenntartható fejlődés támogatása.

Az egyesületet egy szakértő csapat alkotja, ugyanakkor partnerségi viszonyban áll számos állami intézménnyel, tanügyi intézménnyel, erdészettel, egyesülettel Romániából és az ország határain kívülről.

Az elmúlt 15 év során az egyesület számos eseményt szervezett, melyek közül kiemeljük az ökológiai nevelési tevékenységeket, szabadidős, hagyományőrző és ökoturisztikai programokat, tanulmányi táborokat. Az említett időszakban több mint 200 ökológiai nevelést és tudatosítást célzó programot szervezett, melyeken több mint 15000 személy vett részt.

A Csomád-Bálványos Natura 2000 terület gondnoka

2010-2018 között az egyesület a Csomád-Bálványos Natura 2000 védett terület gondnoka volt, így ebben az időszakban főként a gondnoksági feladatokat töltötte be:

 • A terület kezelésével kapcsolatos intézkedések közül fontos a kezelési terv előírásainak gyakorlatba ültetése, a folyamatos terepi jelenlét és kapcsolattartás az érdekelt felekkel, (pl. gazdálkodók, turisztikai egységek, önkormányzatok).
 • Az állat- és növényfajok monitorozása fontos feladata a gondnokságnak. A biológus szakértők folyamatosan figyelik a védett fajok állományainak változását, az élőhelyek állapotát és felmérik a lehetséges veszélyeztető tényezőket.

A Natura 2000 hálózat egy európai szintű természetvédelmi rendszer, melyet az Európai Unió hozott létre. Ez egy összefüggő ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Az Európai Unió többi tagországához hasonlóan Románia is kijelölte a Natura 2000 területeit. A ROSCI0037 Csomád-Bálványos terület is egy ilyen természetvédelmi terület.

Tudatosítás, ökológiai nevelés

 • A Vinca Minor egyesület folyamatos ökológiai nevelési programot folytat Kovászna megye tanintézményeiben. Ennek keretén belül az egyesület munkatársai iskolákba és óvodákba látogatnak el, ahol foglalkozásokat tartanak, amelyek által a gyerekek olyan információkkal gazdagodnak, amelyek kiegészítik az iskolai oktatás által nyújtottakat.
 • Az egyesület munkatársai túravezetést tartanak gyerekeknek a védett területen található tanösvényeken, ahol a gyerekek élményekben gazdagon, tapasztalati úton ismerkedhetnek meg a terület állat- és növényvilágával.
 • Az egyesület évente megrendezi Bálványosfürdőn a Tanulj és szórakozz a Büdös-hegy napján nevű eseményt. A májusban tartandó esemény 2010-ben indult és ma is nagy sikernek örvend, ezt bizonyítja az évi 200 résztvevő is. A változatos program tartalmaz tantárgyversenyeket, játékos vetélkedőket, gyerekfoglalkozásokat, bicikliversenyt, tájfutást, erdei túrát és sok mást.
 • Évente tanulmányi kirándulásokat valamint Natura 2000 képzést szervez Kárpát-medencei egyetemisták részére.
 • Az évek során az egyesület több tanulmányi tábort szervezett, 2015 nyarán pedig Bálványosfürdőn tartotta az első Junior Ranger tábort.

Egyéb tevékenységek

 • az egyesület 2015 óta társszervezője a Székelyföldi Kaláka mozgalomnak, melyet a magyarországi Ars Topia Alapítvány álmodott meg és szervez meg immár 20 éve. Az utóbbi években lelkes önkéntesekkel sikerült felújítani a bálványosi Apor lányok feredőjét és annak környezetét, a bölöni Büdösfürdőt, a gelencei Nádikát, a zabolai Csipkés feredőt és a Homoródkarácsonyfalvi feredőt.
 • A tanösvények kiépítése fontos is fontos feladata az egyesületnek, 2015-ben érzéktanösvényt avattak a Grand Hotel Balvanyos – Mikes fürdők útvonalon, mely 2020 ban újult meg.
 • Az egyesület folyamatosan dolgozik önkéntesekkel. Az önkéntesek főleg az események szervezésében és lebonyolításában segítik az egyesület munkáját.

Jövőbeli célok

 • A természetvédelem folyamatos népszerűsítése
 • Folyamatos ökológiai nevelés a megye tanintézményeiben