CÉLKITŰZÉSEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Általános célkitűzés

A Csomád-Bálványos Natura 2000 védett terület biodiverzitásának védelme, a kezelési terv előírásainak gyakorlatba ültetése által.

A projekt jelentősebb céljai:

1. Aktív intézkedések gyakorlaba ültetése és a védett fajok és élőhelyek monitoringja a védett területen

2. A természetvédelmi terület látogatási infrastruktúrájának fejlesztése

3. A Csomád-Bálványos védett terület promoválása, az érdekelt felek folyamatos tájékoztatása és tudatosítása a biológiai sokféleség megőrzése érdekében

4. A Csomád-Bálványos védett terület védelmét biztosító csapat intézményi kapacitásának erősítése

A célkitűzések eléréséhez tervezett tevékenységek:

B.1. tevékenység: Aktív intézkedések gyakorlaba ültetése – számos tevékenységet foglal magába, melyek mind a védett terület biodiverzitásának megőrzősét célozzák. A tevékenységek a kezelési terv részét képezik, gyakorlatba ültetésük fő célja a védett fajok és élőhelyek jó állapotának megőrzése.

B.2. tevékenység: A védett fajok és élőhelyek monitoringja, mely a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület adatlapján található közösségű jelentőségű fajokra és élőhelyekre vonatkozik.

B.3. tevékenység: A látogatási infrastruktúra fejlesztése a védett területen.

B.4. tevékenység: Tudatosítási és ökológiai nevelési tevékenységek megszervezése az érdekelt feleknek és a fiatal generációnak. Ez számos tevékenységet foglal magába, mint: iskolai előadások, terepi kirándulások, Büdös-hegy Napja esemény, dokumentum film a védett területről.

B.5. tevékenység: A Csomád-Bálványos védett terület védelmét biztosító csapat intézményi kapacitásának erősítése. Ennek során a tagok felkészítő kurzusokon vesznek részt, valamint terepi és irodai felszerelést kapnak.

B.6. tevékenység: Management tevékenység, mely a projekt sikeres lebonyolításának elengedhetetlen része, valamint egy külső fél általi audit a projekt megfelelő működősőnek biztosítására.