Csomád-Bálványos Natura 2000-es természetvédelmi terület

A Csomád-Bálványos természetvédelmi terület (ROSCI0037) különleges természetmegőrzésű terület (SCI), a Natura 2000 összefüggő európai ökológiai hálózat része, amely hálózat a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

A Csomád-Bálványos természetvédelmi terület 5976,6 ha kiterjedésű, mely közigazgatásilag Sepsibükszád és Torja községek területén fekszik Kovászna megye közép-északi részében, a Bodoki-havasoktól északra, a Hargita-hegységtől délre eső területen. Északon a szintén Natura 2000 Szent Anna tó-Mohos Tőzegláp természetvédelmi területtel (ROSCI0248) határos, nyugaton 1805,32 ha-on átfedést képez a Bodoki-havasok – Barót Különleges Madárvédelmi Területtel (ROSPA0082).

A Csomád-Büdös hegycsoport a Hargita-hegység legfiatalabb vulkanikus képződménye. Átlagmagassága 914 m, legalacsonyabb pontja 641 m, míg legmagasabb csúcsa 1244 m-en fekszik. Felszínére jellemzőek a nagy domborzatformáló erők, a lejtők hajlásának erőteljes váltakozása, üregek és barlangok. Vulkanikus térség lévén, jellemzőek az utóvulkáni tevékenységek, mint a kénhidrogénes és széndioxidos mofetták, különböző méretű üregek és barlangok, borvízforrások, amelyek között sem összetétel, sem íz vagy illat alapján nem találni két egyformát.

A terület a kontinentális-hegyvidéki biogeográfiai övbe tartozik. A növénytakarót alkotó fajok nagyrészt hegyvidéki elterjedésű fajok: fűfélék, lombhullató erdők, tűlevelű erdők, elegyes és átmeneti erdők. A talajvízszint függvényében oligotróf és eutróf mocsarakkal is találkozhatunk.