Rezultate așteptate

 • 1 punte suspendată
 • 500 de vizitatori
 • 12 rapoarte de monitorizare
 • 5 habitate monitorizate
 • 11 specii monitorizate
 • 4 campanii și expoziții de educație ecologică în școli
 • 2 albume foto
 • 8 vizite tematice pe teren pentru elevi
 • Materiale promoționale: 200 de tricouri, 400 de pixuri, 200 ecusoane, 200 de mascote
 • 320 de studenți conștientizaţi
 • 3 panouri informative actualizate
 • 3 touch screenuri amplasate
 • 5 filme scurte realizate
 • 1000 de persoane conștientizate
 • 1 întâlnire cu factorii interesaţi despre planul de management
 • 100 caiete de notiţe
 • 1 şedință informativă pentru diseminarea rezultatelor și experiențelor dobândite;
 • 1000 de pliante despre rezultatele și experiențele proiectului
 • 50 de persoane informate despre rezultatele proiectului
 • 4 articole de presă
 • 2 conferințe de presă
 • 5 cursuri de instruire pentru membrii custodiei
 • 4 persoane instruite
 • 1 set de echipamente achiziţionate pentru membrii custodiei