ÉLŐHELYEK
Luzulo-Fagetum bükkerdők
Asperulo-Fagetum bükkerdők
Symphyto-Fagion bükkerdők
Galio-Carpinetum gyertyános tölgyesek
Erdős növényzetű tőzeglápok, láperdők
FAJOK
Növények
Szibériai hamuvirág(Ligularia sibirica)
Kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia)
Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris)
Rostostövű sás (Carex appropinquata)
Fekete mámorka (Empetrum nigrum)
Tőzegáfonya (Vaccinium Oxycoccos)
Kétéltűek
Sárgahasú unka (Bombina variegata)
Tarajos gőte (Triturus cristatus)
Kárpáti gőte (Triturus montandoni)
Madarak
Császármadár (Bonasa bonasia)
Siketfajd (Tetrao urogallus)
Sárga billegető (Motacilla flava)
Emlősök
Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii)
Hegyesorrú denevér (Myotis blythii)
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Szürke farkas (Canis lupus)
Barnamedve (Ursus arctos)
Eurázsiai hiúz (Lynx lynx)
Rovarok
Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske (Pholidoptera transsylvanica)