Rezultate aşteptate

• 1 studiu privind utilizarea terenului
• 6 studii după cartografierea speciilor și habitatelor de importanță comunitară
• 1 plan de management
• 50 de planuri de gestionare simplificate pentru diseminare
• 1 spagină web realizată
• 3 întâlniri cu părțile interesate
• 12 prezentări proiectate în școlile din Bixad și Turia
• 5 planuri de lecție
• 6300 de pliante tipărite
• 400 de broșuri tipărite,
• 300 de postere tipărite,
• 100 de calendare de perete tipărite,
• 50 de documente de bună practică elaborate
• 3 panouri informative realizate