«Aprilie 2017»
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

Situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037) este  Sit de Importanță Comunitară (SCI) cu un total de 5993 ha și  se află pe teritoriul administrativ al comunelor Bixad şi Turia.

Situl Ciomad – Balvanyos este situată în partea central – nordică a judeţului Covasna, în partea de nord a munţii Bodocului respectiv partea de sud a Munţii Harghitei. Situl Ciomad- Balvanyos la Nord se învecinează cu situl Natura 2000 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana (ROSCI0248); iar la Vest se suprapune pe o suprafaţă de 1897,70 ha cu situl de Protecție Specială Avifaunistică Munţii Bodoc-Baraolt  (ROSPA0082).

Masivul Ciomad-Puturosu constituie cea mai tânără formaţiune vulcanică a Munţilor Harghita. Altitudinea medie este de 914 m, altitudinea minimă 641 m iar altitudinea maximă este 1244 m, relieful fiind caracterizat de o energie de relief mare, cu variaţii semnificative a înclinării versanţilor, cu grote şi peşteri. Fiind o zonă vulcanică, caracterizată de fenomene postvulcanice precum mofete sulforoase şi cu bioxid de carbon, grote şi peşteri de toată mărimile, izvoare cu apă minerală, din care nici una nu seamănă cu cealaltă din punctul de vedere al conţinutului de minerale,  la gust sau miros.

Situl se încadrează în regiunea biogeografică alpină şi continentală. Speciile care participă în alcătuirea stratului vegetal sunt în majoritatea lor specii cu răspândire montană. Vegetaţia sitului este alcătuită din: pajişti naturale, păduri de foioase, păduri de conifere, păduri de amestec şi păduri în tranziţie. Depinzând de prezenţa apei, se întâlnesc și mlaştini oligotrofe şi eutrofe.


 

HĂRȚI

Habitate de importanță comunitară:
Asperulo Fagetum- descarcă documentul de AICI
Galio Carpinetum- descarcă documentul de AICI
Luzulo Fagetum- descarcă documentul de AICI
Symphyto Fagion-  descarcă documentul de AICI
Turbări cu vegetație forestieră- descarcă documentul de AICI

Ligularia Sibirica:
- descarcă documentul de AICI

Carnivore mari:
Canis lupus- descarcă documentul de AICI
Lynx lynx- descarcă documentul de AICI
Ursus arctos- descarcă documetul de AICI

Lilieci:
Barbastella barbastellus- descarcă documentul de AICI
Myotis myotis- descarcă documentul de AICI
Myotis Bechsteinii- descarcă documentul de AICI

Ambifieni:
Bombina variegata- descarcă documentul de AICI
Triturus cristatus- descarcă documentul de AICI
Triturus montandoni- descarcă documentul de AICI

Pholidoptera-Transsylvanica:
- descarcă documentul de AICI

Protocoale de monitorizare a habitatelor și speciilor prioritare din situl Natura2000 Ciomad-Balvanyos:
- descarcă documentul de AICI
 

 

 
Share
 
 
 
 
 
 

 
Situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

site map | contact

© Ciomad-Bálványos 2011. Toate drepturile rezervate. Webdesign: www.voidart.ro

Acest site este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Uniunea Europeană Guvernul României POS Mediu Instrumente Structurale
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.